นกปรอดหน้านวล : Yellow-vented Bulbul

Thai Name : นกปรอดหน้านวล  Common Name : Yellow-vented Bulbul Scientific Name : Pycnonotus goiavier ขนาด : 20-20.5 ซม.ลักษณะ : หัวมีหงอนสั้นๆ หน้าผากถึงท้ายทอยดำ คิ้วกว้างสีขาว แถบตาดำ หน้าและคอขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา…