นกอุ้มบาตร : White Wagtail

Thai Name : นกอุ้มบาตร Common Name : White WagtailScientific Name :  Motacilla albaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวขาวสลับดำเด่นชัด ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดย่อย และอาจแยกเป็นชนิดที่ต่างกัน ดังนี้นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ…