นกกวัก : White-breasted Waterhen

Thai Name : นกกวัก  Common Name : White-breasted Waterhen Scientific Name : Amaurornis phoenicurus ขนาด : 28.5-36 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง โคนสันปากบนแดง หน้า คอตอนหน้า อกและท้องขาว กระหม่อมถึงหลังดำแกมเทา…