นกอุ้มบาตร : White Wagtail

Thai Name : นกอุ้มบาตร Common Name : White WagtailScientific Name :  Motacilla albaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวขาวสลับดำเด่นชัด ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดย่อย และอาจแยกเป็นชนิดที่ต่างกัน ดังนี้นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ…

นกเด้าลมหลังเทา : Grey Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมหลังเทาCommon Name : Grey WagtailScientific Name : Motacilla cinereaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 19 ซม.ลักษณะ : คิ้วยาวแคบๆ สีขาว หัวและลำตัวด้านบนเทา ปีกดำมีลายจากขอบขนโคนปีกขาว…

นกเด้าลมหัวเหลือง : Citrine Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมหัวเหลือง  Common Name : Citrine WagtailScientific Name : Motacilla citreolaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-19 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าลมเหลืองตัวเมีย แต่หัวตาและคิ้วเหลืองเด่นชัด หน้าคล้ำอาจมีแถบหนวด    สีเข้ม…

นกเด้าลมดง : Forest Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมดง Common Name : Forest WagtailScientific Name : Dendronanthus indicusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : คิ้วขาวแถบหน้าสีคล้ำ ขนลำตัวน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลืองมีแถบหนาสีดำพาดอก 2…