นกเขาเปล้าธรรมดา : Thick-billed Green Pigeon

Thai Name : นกเขาเปล้าธรรมดา  Common Name : Thick-billed Green Pigeon Scientific Name : Treron curvirostra ขนาด : 25.5-27.5 ซม.ลักษณะ : ปลายปากหนาสีเหลืองแกมเขียว โคนปากสีแดง หัวเทา รอบตาสีฟ้าแกมเขียว ปีกมีแถบเหลือง…