นกกาฝากปากหนา : Thick-billed Flowerpecker

Thai Name : นกกาฝากปากหนา Common Name : Thick-billed FlowerpeckerScientific Name : Dicaeum agileFamily : Dicaeidae (Flowerpeckers) ขนาด : 9-10 ซม.ลักษณะ : ปากหนา ตาสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนน้ำตาล แถบหนวดและลำตัวด้านล่างขาว เส้นจากมุมปาก…