นกกินปลีแก้มสีทับทิม : Ruby-cheeked Sunbird

Thai Name : นกกินปลีแก้มสีทับทิม Common Name : Ruby-cheeked Sunbird Scientific Name : Chalcoparia singalensisFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 10.5-11 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้  หัวและลำตัวด้านบนเขียวเหลือบเป็นมัน แก้มน้ำตาลแดง คอและอกตอนบนส้ม อกตอนล่างและท้องเหลือง…

นกกินปลีคอสีน้ำตาล : Brown-throated Sunbird

Thai Name : นกกินปลีคอสีน้ำตาล Common Name : Brown-throated Sunbird Scientific Name : Anthreptes malacensisFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 13.5-14 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ หัวถึงหลังตอนบนเขียวเข้มเหลือบเป็นมัน ข้างแก้มและคอน้ำตาล กลางคอจางกว่าส่วนอื่น แถบหนวดและไหล่ม่วงเหลือบเป็นมัน…

นกกินปลีอกเหลือง : Olive-backed Sunbird

Thai Name : นกกินปลีอกเหลือง Common Name : Olive-backed SunbirdScientific Name : Cinnyris jugularisFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 10.5-11.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้  ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียว หน้าผาก คอถึงอกน้ำเงินเข้มเหลือบเป็นมัน ตอนล่างมีแถบน้ำตาลแดง…