นกกินปลีดำม่วง : Purple Sunbird

Thai Name : นกกินปลีดำม่วง Common Name : Purple SunbirdScientific Name : Cinnyris asiaticusFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 10.5-11.5 ซม.ลักษณะ : หัว อก และลำตัวด้านบนม่วงแกมน้ำเงินเข้มเหลือบเป็นมัน อกตอนล่างมีแถบน้ำตาลแดงเข้ม ลำตัวด้านล่างเข้มกว่าหลัง…