นกปรอดสวน : Streak-eared Bulbul

Thai Name : นกปรอดสวน Common Name : Streak-eared Bulbul Scientific Name : Pycnonotus blanfordi ขนาด : 17.5-19.5 ซม.ลักษณะ : ขนคลุมหูมีลายขีดสีขาวแกมเทาชัดเจน ตาสีเทา ขนลำตัวสีน้ำตาล คอสีจาง ก้นน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง นกวัยอ่อน…