นกคัคคูแซงแซว : Square-tailed Drongo-Cuckoo

Thai Name : นกคัคคูแซงแซว  Common Name : Square-tailed Drongo-Cuckoo Scientific Name : Surniculus lugubris ขนาด : 24 ซม.ลักษณะ : นกตัวผู้และตัวเมีย สีสันคล้ายกัน นกที่เต็มวัย ลำตัวสีออกเขียวอมดำเป็นมัน ปากเล็กเรียวโค้งลงเล็กน้อย ท้ายทอยมีลายแถบสีขาวแต่ไม่เด่นชัด…