นกหนูแดง : Ruddy-breasted Crake

Thai Name : นกหนูแดง  Common Name : Ruddy-breasted Crake Scientific Name : Porzana fusca ขนาด : 21-26.5 ซม.ลักษณะ : ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียวไพล หน้า คอด้านหน้า ด้านข้าง อกและท้องตอนบนสีแดงเลือดหมูแกมน้ำตาล ท้องตอนล่างถึงก้นมีลายขวางสีขาวสลับดำ…