นกพิราบป่า : Rock Pigeon

Thai Name : นกพิราบป่า Common Name : Rock Pigeon Scientific name : Columba livia ขนาด : 33-34 ซม.ลักษณะ : หัวสีเทาเข้ม หลังและอกเข้มกว่า ปีกเทาอ่อน แถบปีกดำ ปลายหางดำ ตัวผู้…