นกเขาไฟ : Red Collared Dove

Thai Name : นกเขาไฟ  Common Name : Red Collared Dove Scientific Name : Streptopelia tranquebarica ขนาด : 23-24.5 ซม. ลักษณะ : หัวเทา ท้ายทอยด้านล่างมีแถบดำคาด ลำตัวสีน้ำตาลแกมม่วง ปีกและหลังสีเข้มกว่าท้อง…