นกเด้าดินทุ่งใหญ่ : Richard’s Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งใหญ่Common Name : Richard’s PipitScientific Name :  : Anthus richardiFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-20.5 ซม.ลักษณะ : ชนิดย่อย richardi  ขนาดใหญ่กว่านกเด้าดินทุ่งชนิดอื่นๆ…

นกเด้าดินทุ่งเล็ก : Paddyfield Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งเล็ก Common Name : Paddyfield PipitScientific Name :  Anthus rufulusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 15-16 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าดินทุ่งใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่าชัดเจนเมื่อยืนเปรียบเทียบกัน ปากและหางสั้นกว่าเล็กน้อย โคนปากล่างสีเหลืองมากกว่านกเด้าดินทุ่งใหญ่…