นกเขาไฟ : Red Collared Dove

Thai Name : นกเขาไฟ  Common Name : Red Collared Dove Scientific Name : Streptopelia tranquebarica ขนาด : 23-24.5 ซม. ลักษณะ : หัวเทา ท้ายทอยด้านล่างมีแถบดำคาด ลำตัวสีน้ำตาลแกมม่วง ปีกและหลังสีเข้มกว่าท้อง…

นกเขาชวา : Zebra Dove

Thai Name : นกเขาชวา Common Name : Zebra Dove Scientific Name : Geopelia striata ขนาด : 21-21.5 ซม.ลักษณะ : ลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา มีลายขวางสีดำที่คอ หลัง ปีก และด้านข้างลำตัว กลางอกและท้องสีน้ำตาลแกมเทาหรือชมพู…