นกเด้าดินทุ่งเล็ก : Paddyfield Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งเล็ก Common Name : Paddyfield PipitScientific Name :  Anthus rufulusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 15-16 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าดินทุ่งใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่าชัดเจนเมื่อยืนเปรียบเทียบกัน ปากและหางสั้นกว่าเล็กน้อย โคนปากล่างสีเหลืองมากกว่านกเด้าดินทุ่งใหญ่…