เหยี่ยวผึ้ง

Thai Name : เหยี่ยวผึ้ง  Common Name : Oriental Honey-buzzardScientific Name : Pernis ptilorhynchus ขนาด : 55-65 ซม.ลักษณะ : หัวเล็ก คอยาว และมีหงอนสั้นๆ มีสีขนสองแบบ แบบสีจาง ปากและหนังจมูกสีเทา ตาสีน้ำตาล…