เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย : Indian Spot-billed Duck

Thai Name : เป็ดเทาพันธุ์อินเดียCommon Name : Indian Spot-billed Duck  Scientific Name : Anas poecilorhynchaขนาด : 55-63 ซม.ลักษณะ : ปากดำปลายปากสีเหลือง แข้งและตีนแดง ตัวผู้ มีจุดกลมเล็กๆ สีแดงที่หัวตา หัวและคอสีเทาแกมน้ำตาลค่อนข้างขาว กระหม่อมดำ…