นกกินปลีอกเหลือง : Olive-backed Sunbird

Thai Name : นกกินปลีอกเหลือง Common Name : Olive-backed SunbirdScientific Name : Cinnyris jugularisFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 10.5-11.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้  ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียว หน้าผาก คอถึงอกน้ำเงินเข้มเหลือบเป็นมัน ตอนล่างมีแถบน้ำตาลแดง…