นกคอมรกต : Bluethroat

Thai Name : นกคอมรกตCommon Name : BluethroatScientific Name : Luscinia svecicaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 13.5-15 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ คอและอกตอนบนน้ำเงินสดล้อมรอบด้วยแถบส้มแดง รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน…

นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง : Ferruginous Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง  Common Name : Ferruginous FlycatcherScientific Name : Muscicapa ferrugineaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 12.5-13 ซม.ลักษณะ : หัวเทาเข้มมีวงรอบตาสีขาวแกมน้ำตาลอ่อนชัดเจน…