เป็ดปากพลั่ว : Northern Shoveler

Thai Name : เป็ดปากพลั่วCommon name : Northern Shoveler  Scientific Name : Spatula clypeata ขนาด : 43-52 ซม.ลักษณะ : ปากใหญ่และยาว ปลายปากแผ่กว้างกว่าเป็ดชนิดอื่นๆ ขาและตีนสีส้ม ตัวผู้ ปากสีดำ หัวและคอตอนบนสีเขียวเข้มเป็นมัน อกสีขาว…