นกกะเต็นน้อยธรรมดา : Common Kingfisher

Thai Name : นกกะเต็นน้อยธรรมดาCommon Name : Common Kingfisher Scientific Name : Alcedo atthisFamily Alcedinidae : Kingfishers ขนาด : 16-18 ซม. ลักษณะ : ขนสีน้ำเงินเหลือบเขียว หลังและตะโพกฟ้าวาว ขนคลุมหูสีน้ำตาลแดงต่อกับแถบขาว    คอขาว…