นกยางกรอกพันธุ์ชวา

Thai Name : นกยางกรอกพันธุ์ชวาCommon Name : Javan Pond HeronScientific Name : Ardeola speciosa ขนาด : 44-45 ซม.ลักษณะ : นอกฤดูผสมพันธุ์ : อาจแยกไม่ได้จากนกยางกรอกชนิดอื่น แต่ปลายปีกอาจมีสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือสีจางกว่านกยางกรอกพันธุ์จีน ชุดขนผสมพันธุ์ หนังรอบตาบฟ้าแกมเทา หัวน้ำตาลแกมเหลืองนวล…