นกอีโก้ง : Grey-headed Swamphen

Thai Name : นกอีโก้ง  Common Name : Grey-headed Swamphen    Scientific Name : Porphyrio porphyrio ขนาด : 38.5-42 ซม.ลักษณะ : หัวและลำตัวสีน้ำเงินแกมม่วง ปากอวบใหญ่สีแดง โคนสันปากมีกระบังสีแดงสด นกวัยอ่อน สีคล้ำกว่า ปากดำพฤติกรรม…