นกกระแตหัวเทา : Grey-headed Lapwing

Thai Name : นกกระแตหัวเทา  Common Name : Grey-headed LapwingScientific Name : Vanellus cinereus ขนาด : 34-37 ซม.ลักษณะ : ปากเหลืองปลายดำ หนังรอบตาและหนังเล็กๆ ที่หน้าผากเหลือง หัวถึงอกเทามีแถบดำคาดอกตอนล่าง ลำตัวด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาว แข้งและตีนเหลืองส้ม…