นกจับแมลงหัวเทา : Grey-headed Canary-flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงหัวเทาCommon Name : Grey-headed Canary-flycatcher Scientific Name : Culicicapa ceylonensis ขนาด : 11.5-13 ซม.ลักษณะ : หัวมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน หัวและอกเทา ตัดกับลำตัวด้านบนและหางเขียวแกมเหลือง ตะโพกและลำตัวด้านล่างเหลือง เสียงร้อง “วิ้ท-ทูว วี้ท-ทูว-วี้ท”พฤติกรรม…