นกจาบคาเล็ก : Green Bee-eater

Thai name : นกจาบคาเล็กCommon Name : Green Bee-eater Scientific Name : Merops orientalis ขนาด : 19-20 ซม.ลักษณะ : ลำตัวสีเขียวสด หัวและท้ายทอยสีส้มแกมน้ำตาล แถบตาดำ ใต้แถบตาสีฟ้า อกมีแถบดำโค้งครึ่งวงกลม หางคู่กลางแหลมยาว นกวัยอ่อน…