นกจับแมลงหลังสีเขียว : Green-backed Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงหลังสีเขียวCommon Name : Green-backed FlycatcherScientific Name : Ficedula elisaeFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 13-13.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านบนเขียวไพลแกมเทา…