นกโป่งวิด : Greater Painted-snipe

Thai Name : นกโป่งวิดCommon Name : Greater Painted-snipe Scientific name : Rostratula benghalensis ขนาด : 23-26 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ปากส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย ปลายปากมน แถบกลางหัว แถบตาและวงรอบตาสีน้ำตาลเหลือง หัว อก…