นกยางโทนใหญ่

Thai Name : นกยางโทนใหญ่Common Name : Great Egret Scientific name : Ardea modesta ขนาด : 85-102 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง หนังหน้าสีเขียวแกมเหลือง คล้ายนกยางโทนน้อย แต่มุมปากลึกเลยตำแหน่งดวงตาเข้าไป หัวค่อนข้างเล็ก หน้าผากลาด คอเรียวยาว…