นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน : Fujian Niltava

Thai Name : นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีนCommon Name : Fujian Niltava Scientific Name : Niltava davidiFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 18 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ คล้ายนกนิลตวาท้องสีส้มคอดำมาก…