นกเด้าลมดง : Forest Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมดง Common Name : Forest WagtailScientific Name : Dendronanthus indicusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : คิ้วขาวแถบหน้าสีคล้ำ ขนลำตัวน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลืองมีแถบหนาสีดำพาดอก 2…