เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย : Indian Spot-billed Duck

Thai Name : เป็ดเทาพันธุ์อินเดียCommon Name : Indian Spot-billed Duck  Scientific Name : Anas poecilorhynchaขนาด : 55-63 ซม.ลักษณะ : ปากดำปลายปากสีเหลือง แข้งและตีนแดง ตัวผู้ มีจุดกลมเล็กๆ สีแดงที่หัวตา หัวและคอสีเทาแกมน้ำตาลค่อนข้างขาว กระหม่อมดำ…

เป็ดปากพลั่ว : Northern Shoveler

Thai Name : เป็ดปากพลั่วCommon name : Northern Shoveler  Scientific Name : Spatula clypeata ขนาด : 43-52 ซม.ลักษณะ : ปากใหญ่และยาว ปลายปากแผ่กว้างกว่าเป็ดชนิดอื่นๆ ขาและตีนสีส้ม ตัวผู้ ปากสีดำ หัวและคอตอนบนสีเขียวเข้มเป็นมัน อกสีขาว…