นกกระปูดเล็ก

Thai Name : นกกระปูดเล็ก Common Name : Lesser Coucal Scientific Name : Centropus bengalensis ขนาด : 38 ซม.ลักษณะ : หัว คอ และหลังสีน้ำตาลแกมเทา มีลายขีดสีน้ำตาลอ่อนกระจาย ปีกน้ำตาลแดง หางน้ำตาลมีลายขวาง…

นกคัคคูหงอน

Thai Name : นกคัคคูหงอนCommon Name : Chestnut-winged CuckooScientific Name : Clamator coromandus ขนาด : 46 ซม.ลักษณะ : หงอนแหลมยาว หัว หลัง และหางสีดำ รอบท้ายทอยขาว คอส้ม อกและท้องขาวแกมเทา ท้ายลำตัวเทาดำ…