นกปากซ่อมหางพัด : Common Snipe

Thai Name : นกปากซ่อมหางพัดCommon Name : Common SnipeScientific name : Gallinago gallinagoFamily Scolopacidae : Sandpipers, Snipes ขนาด : 25-27 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวสีค่อนข้างเข้ม ปากยาวกว่านกปากซ่อมหางเข็ม ขณะยืนปลายหางยาวกว่าปลายปีกมากกว่าชนิดอื่น ขณะบินจำแนกจากชนิดอื่นที่ใต้ปีกมีแถบขาวบริเวณขนคลุมใต้ปีกและขอบขนกลางปีกขาว…