นกเด้าลมหัวเหลือง : Citrine Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมหัวเหลือง  Common Name : Citrine WagtailScientific Name : Motacilla citreolaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-19 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าลมเหลืองตัวเมีย แต่หัวตาและคิ้วเหลืองเด่นชัด หน้าคล้ำอาจมีแถบหนวด    สีเข้ม…