นกจาบคาหัวสีส้ม : Chestnut-headed Bee-eater

Thai Name : นกจาบคาหัวสีส้มCommon Name : Chestnut-headed Bee-eater Scientific Name : Merops leschenaultiFamily Meropidae : Bee-eaters ขนาด : 21-22.5 ซม.ลักษณะ : ไม่มีหางคู่กลางแหลมยาว หัวถึงหลังสีส้ม แถบตาดำ คอและอกเหลืองสด…