นกแซงแซวหางปลา : Black Drongo

Thai Name : นกแซงแซวหางปลา  Common Name : Black Drongo Scientific Name : Dicrurus macrocercus ขนาด : 27-28.5 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย หางแฉกลึก บางครั้งมีจุดขาวที่หัว นกวัยอ่อน อกเทาเข้ม แซมสีขาวที่ท้องและตะโพก…