นกปากห่าง

Thai Name : นกปากห่างCommon name : Asian Openbill Scientific Name : Anastomus oscitan ขนาด : 68-81 ซม.ลักษณะ : ปากสีน้ำตาลแกมเหลือง กลางปากค่อนไปทางปลายเปิดเป็นช่องว่าง ขนลำตัวเทา ขนโคนปีก ขนปีกบิน และหางดำ แข้งและตีนชมพูคล้ำ…