เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป : Eurasian Hobby

Thai name : เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรปCommon Name : Eurasian Hobby Scientific Name : Falco subbuteoFamily Falconidae : Falcons ขนาด : 30-36 ซม. ลักษณะ : หนังรอบตาและหนังคลุมจมูกเหลือง มีคิ้วขาวแคบๆ แถบหนวดข้างแก้มดำตัดกับแก้มและข้างคอขาว…