เหยี่ยวออสเปร

Thai Name : เหยี่ยวออสเปรCommon Name : Western Osprey Scientific Name : Pandion haliaetus ขนาด : 55-63 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ท้ายทอยมีหงอนสั้นๆ หัวและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับแถบตาและลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม แถบคาดอกน้ำตาล ขณะบินปีกเรียวและยาวมาก ขนคลุมใต้ปีกขาว หัวปีกมีแถบดำใหญ่…