เป็ดแดง

เป็ดแดงที่พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่นกอพยพ ในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม สามารถพบเห็นได้หลายร้อยหรือเป็นพันตัว Thai Name : เป็ดแดงCommon Name : Lesser Whistling-duckScientific Name : Dendrocygna javanicaFamily Anatidae : Ducks, Geese & Swans ขนาด : 40-43 ซม.ลักษณะ…