นกแซงแซวสีเทา : Ashy Drongo

Thai Name : นกแซงแซวสีเทาCommon Name : Ashy Drongo Scientific name : Dicrurus leucophaeus ขนาด : 22.5-29 ซม.ลักษณะ : รูปร่างคล้ายนกแซงแซวหางปลามาก แต่หางแฉกไม่ลึกเท่า สีเทาเข้มเกือบดำ หน้าสีเข้มกว่า ชนิดย่อยอพยพ leucogenis สีเทาอ่อน…