นกเด้าดิน : Common Sandpiper

Thai Name : นกเด้าดิน  Common Name : Common Sandpiper Scientific name : Actitis hypoleucosFamily Scolopacidae : Sandpipers, Snipes ขนาด : 19-21 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกชายเลนเขียว แต่คิ้วยาวสีขาวชัดเจน…