นกเดินดงสีคล้ำ : Eyebrowed Thrush

Thai Name : นกเดินดงสีคล้ำ  Common Name : Eyebrowed ThrushScientific Name :  Turdus obscuresFamily Turdidae : Thrushes ขนาด : 22.5-24.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ หัวและคอเทา คิ้วและแถบใต้ตาขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาล…