นกเดินดงลายเสือใหญ่ : White’s Thrush

Thai Name : นกเดินดงลายเสือใหญ่Common Name : White’s ThrushScientific Name :  Zoothera aureaFamily Turdidae : Thrushes ขนาด : 29-30.5 ซมลักษณะ : คล้ายนกเดินดงลายเสือมากและยากต่อการจำแนก แต่ลำตัวมีขนาดใหญ่กว่า ปากยาวกว่า หน้าสีขาวชัดเจนมากกว่า วงสีขาวรอบตาใหญ่และชัดเจนกว่า…