นกอีเสือลายเสือ : Tiger Shrike

Thai Name : นกอีเสือลายเสือCommon Name : Tiger Shrike Scientific Name : Lanius tigrinus ขนาด : 17-18.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ชุดขนผสมพันธุ์ หัวและหลังตอนบนเทา แถบคาดตาดำ คอ และลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลือง หลัง ปีก…