นกอีลุ้ม : Watercock

Thai Name : นกอีลุ้มCommon Name : Watercock Scientific Name : Gallicrex cinerea ขนาด : ตัวผู้ 41-43 ซม. ตัวเมีย 31-36 ซม.ลักษณะ : ตัวเมียและตัวผู้นอกฤดูผสมพันธุ์ รูปร่างเพรียว ปากเหลือง คอยาว…