นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว : White-shouldered Starling

Thai Name : นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว  Common Name : White-shouldered Starling Scientific Name : Sturnia sinensis ขนาด : 18.5-20.5 ซม. ลักษณะ : ตัวผู้ ปากเทาแกมฟ้า ขนลำตัวเทาแกมขาว หัวสีจางกว่า ปีกและหางดำ…

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา : Chestnut-tailed Starling

Thai Name : นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา  Common Name : Chestnut-tailed Starling Scientific Name : Sturnia malabarica ขนาด : 18.5-20.5 ซม. ลักษณะ : ปากเหลืองโคนปากฟ้าแกมเทา หัวเทาแกมขาว ตาสีฟ้า หลังเทาเข้ม ขนปีกบินดำมีแถบขาวเล็กๆ…