นกหัวโตเล็กขาเหลือง : Little Ringed Plover

Thai Name : นกหัวโตเล็กขาเหลืองCommon Name : Little Ringed Plover Scientific Name : Charadrius dubius ขนาด : 14-17 ซม.ลักษณะ : ขนาดเล็ก ปากสั้นสีดำ หนังรอบตาหนาสีเหลืองชัดเจน หน้าผากและคิ้วขาวแกมน้ำตาลอ่อนแถบหน้าผากไม่ชัดเจน รอบคอขาวต่อด้วยแถบรอบคอสีน้ำตาลเข้ม หนาและกว้างโดยเฉพาะบริเวณอก…